Strona główna » Czym są fundusze inwestycyjne?

Czym są fundusze inwestycyjne?

W dzisiejszych czasach większość ludzi zaczyna w coś inwestować. Chodzi przede wszystkim o to, że lokują pieniądze w różne sprawy. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić czym są fundusze inwestycyjne i jakie są ich rodzaje.

Biznes. Wszystko o funduszach inwestycyjnych

Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę czym tak naprawdę one są. Niby termin znany, ale jednak nie do końca. Wszystko to co powinniśmy wiedzieć o funduszach inwestycyjnych, to to, iż jest to nic innego jak forma wspólnego inwestowania. Polega ona oczywiście na tym, iż środki pieniężne, które zostały wpłacone przez uczestników funduszu są lokowane w sposób zbiorowy. Co więcej, takimi uczestnikami mogą być i osoby indywidualne, czyli tak zwane osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osobami prawnymi w tym przypadku mogą być różnego rodzaju przedsiębiorstwa, miasta, gminy. Ale nie tylko. Mogą nimi zostać także inne podmioty i jednostki organizacyjne, które po prostu nie posiadają osobowości prawnej. Najczęściej takie fundusze lokowane są w akcje czy inne prawa majątkowe. Zaletą tego typu funduszy jest fakt, że inwestor nie musi posiadać dużego kapitału.

Klasyfikacja funduszy

Fundusze inwestycyjne można sklasyfikować w następujący sposób:

  • Fundusze otwarte, FIO – to fundusze, które mają zmienną liczbę tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa; Fundusze skierowane są do trzech grup. Zaliczyć można do nich między innymi: osoby fizyczne, osoby prawne oraz takie, które w ogóle nie posiadają osobowości prawnej; Ponadto otwarte fundusze zbywają jednostki, które biorą udział i dokonują one ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu.
  • Fundusze zamknięte, FIZ – to typ funduszy, które posiadają zasadniczo stałą liczbę tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych). Certyfikaty mogą być: publiczne i niepubliczne lub imienne i na okaziciela;

W wachlarzu inwestycyjnym funduszu zamkniętego mogą być zbywalne między innymi:

  • papiery wartościowe- zaliczamy do nich różne akcje i obligacje,
  • wierzytelności – pomijamy osoby fizyczne,
  • instrumenty rynku pieniężnego.
  • pochodne prawa majątkowe,
  • instrumenty pochodne.

Podsumowując niniejszy artykuł na pewno dużo osób zastanawia się czy warto w ogóle inwestować w fundusz inwestycyjny? To wszystko zależy od Ciebie i od Twoich indywidualnych potrzeb. Jak ktoś ma duże potrzeby to może pomyśleć nad pomnażaniem pieniędzy. Jednak nie zawsze to jest opłacalne. Czasami może zdarzyć się tak, że więcej stracimy niż zyskamy.

 

Tagi:
Wypoczynek