Strona główna » Doktryny współczesnych partii politycznej i ich pogląd na nierówności społeczne.

Doktryny współczesnych partii politycznej i ich pogląd na nierówności społeczne.

Często mamy problem z rozróżnieniem, która partia polityczna w najlepszy sposób reprezentuje nasze wartości. Istnieje kilka najpowszechniejszych doktryn, które mogą pomóc nam w zorientowaniu się, jakie są cele danego ugrupowania. Klasyfikacja ta pozwala na rozróżnienie, jakie poglądy reprezentuje dana partia. Najpopularniejszym podziałem jest rozróżnienie na prawicę, lewicę i centrum.

Doktryny lewicowego opowiadają się za realizacji idei sprawiedliwości społecznej. Darzą do niwelowania w społeczeństwie nierówności majątkowych i społecznych. Są przeciwko dyskryminacji jakiejkolwiek grupy, opowiadają się za prawami kobiet i mniejszości i zlikwidowania wszelkich pozostałości segregacji rasowej. Jednym z głównych postulatów jest wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego, czyli wyższych podatków dla najbogatszych, które pozwoliłyby na bardziej sprawiedliwe dysponowanie produkowanym bogactwem. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane miałyby być na finansowanie zasiłków, stypendiów. Postulaty te prezentują ugrupowania komunistyczne, socjalistyczne i socjaldemokracja.

Doktryny centrowe postulują za zachowaniem równowagi. Liczą się interesy różnych grup społecznych. Nierówności społeczne powinny być regulowane przez społeczeństwo, na przykład poprzez działanie różnych niezależnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a nie instytucję państwa. Taki światopogląd prezentują głównie ugrupowania o charakterze konserwatywnym i liberalnym.

Doktryny prawicowe uznają nierówności za stan naturalny i opowiadają się przeciw ingerencji w ten stan rzeczy, wykluczają gospodarczy interwencjonizm. Cenią sobie hierarchię, uznają ją za optymalny obraz prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Podkreślają znaczenie religii, tradycji, narodowości i państwa. Sprzeciwiają się wprowadzaniu wszelkich zmian, uważają je za zagrożenie dla porządku. Poglądy prawicowe prezentują przede wszystkich partie chadeckie, populistyczne i neoliberalne.

To tylko ogólne zarysowanie, ze względu na złożoność życia społeczno-politycznego jednoznaczny podział jest niezwykle złożony. Pozwala jednak na ogólne zorientowanie na scenie politycznej. Warto zapoznawać się z programem danej partii, to on prezentuje najlepiej wyznawane przez nie wartości.