Strona główna » Jak trzymać i magazynować butle gazowe?

Jak trzymać i magazynować butle gazowe?

Butle gazowe to pojemniki, które zawierają wewnątrz gaz pod dużym ciśnieniem. Jako że jest on ładunkiem łatwopalnym, użytkowanie butli podlega ścisłym regulacjom prawnym. Nieprawidłowości związane z eksploatacją mogłyby bowiem doprowadzić do wybuchu i pożaru, a także przyczynić się do skażenia środowiska oraz do silnego zatrucia. Z tego powodu bardzo ważną kwestią jest odpowiednie trzymanie i magazynowanie butli gazowych. Dowiedz się, jak powinno ono przebiegać.

Jakim regulacjom prawnym podlega użytkowanie butli gazowych?

Użytkowanie butli gazowych regulowane jest przepisami prawa, które określają m.in. zasady związane z transportem i przechowywaniem. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że butle powinny być trzymane w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem. Z tego powodu istotne jest użycie odpowiednich stojaków magazynowych. Ważna jest także ochrona butli przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35 stopni oraz przechowywanie w odległości chroniącej przed dostępem do otwartego źródła ognia. Wszystko to sprawia, że najlepiej trzymać i magazynować butle na przeznaczonych do tego stojakach, będzie to bowiem gwarancja bezpiecznej eksploatacji i działania w zgodzie z przepisami prawa.

Czym się wyróżniają stojaki na butle gazowe?

Stojaki na butle gazowe stosowane są przede wszystkim przez firmy, które wykorzystują, a także magazynują butle z gazem propan butan oraz gazy techniczne. Bardzo ważną cechą stojaków tego typu jest solidność wykonania oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb, co potwierdza producent stojaków na butle gazowe z firmy Janus Europe.

Stojaki na butle gazowe mogą mieć różne wymiary, przed zakupem trzeba zatem sprawdzić długość, a także szerokość i wysokość roboczą. Istotnym parametrem jest również udźwig oraz właściwy stopień zabezpieczeń. Warto wybierać stojaki pomalowane elektrostatycznie, ponieważ nie tylko prezentują się estetycznie, ale również są dobrze zabezpieczone przed szkodliwym działaniem korozji, wyjaśnia nasz rozmówca.

Stojaki na butle gazowe niezbędne są do bezpiecznego magazynowania butli z gazami technicznymi. Dzięki nim ustawienie jest pewne, a ryzyko nagłego przewrócenia zostało ograniczone do minimum. Co więcej, mogą być one przeznaczone do montażu na ścianie, dzięki czemu zwiększa się komfort ich użytkowania.