Strona główna » Negatywne skutki nierówności ekonomicznych na gospodarkę.

Negatywne skutki nierówności ekonomicznych na gospodarkę.

Jednym z głównych problemów współczesnych gospodarek są nierówności społeczne. To one kształtują naszą rzeczywistość. Ubóstwo, głód i wykluczenie społeczne to poważne problemy. Postęp materialny nie przynosi korzyści wszystkim w równy sposób. Biedni cały czas biednieją, podczas gdy bogaci coraz bardziej się bogacą. Warto tu wspomnieć, ze ci pierwsi stanowią zdecydowaną większość ludzkości. Dane pokazują, że obecnie ośmiu miliarderów posiada łączny majątek równy wielkości majątku 3,6 miliardów ludzi najuboższych. Kłóci się to z głównymi założeniami ekonomii nauki, która za główny cel stawia sobie poprawę jakości życia ludzi. Nierówności niosą za sobą wiele niekorzystnych zjawisk. Prawo. Co poszło nie tak?

Narastanie we współczesnym świecie nierówności społecznych to fundamentalny problem, także rejonów wysokorozwiniętych. Ich ich następstwem są takie zjawiska jak rosnące niedostosowanie dynamiki i rozmiarów podaży towarów i usług do dynamiki i rozmiarów zapotrzebowania. Tego typu nadprodukcja to też zagrożenie dla środowiska naturalnego. Marnuje się olbrzymie ilości żywności, zwłaszcza w krajach bogatych.

Głównym punktem dla refleksji są nierówności dochodowe. Wiele mówi się o tym, że kumulujące się przez to napięcia wśród społeczeństwa nieuchronnie prowadzą do kryzysu lub przewrotu. Historia to potwierdza. Dane pokazują, że współcześnie nierówności dochodów i bogactwa są na najwyższym poziomie od 100 lat. Opinie ekonomistów odnośnie przyczyn tego stanu rzeczy bardzo się różnią, nie zmienia to jednak faktu, że ta problematyka jest poważna. Nierówności napędzają wielkie biznesy nastawione głównie na zysk. Robią to poprzez uniki podatkowe i sprytne naginanie prawa. Nierówności prowadzą do destabilizacji systemu gospodarczego, coraz częściej stają się realną barierą efektywności . Trudna sytuacja okazuje się być niekorzystna także dla klasy średniej, bardzo ważnego elementu w wypracowywaniu wzrostu gospodarczego. Pogłębia się deficyt finansów publicznych, co stanowi dodatkowe utrudnienie dla osób niezamożnych. Może okazać się to szkodliwe dla ogólnego postępu państw. Wtedy nierówności staną się zagrożeniem dla wszystkich, także tych bogatych, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość gospodarek.

Niewątpliwie zachodzi oczywista konieczność głębokich zmian w polityce gospodarczej i ogólnego myślenia o ekonomii. Rozwiązania muszą obejmować zasięgiem szerokie warstwy ludzi. Korzyści z dobrobytu gospodarczego nie powinny znajdować się w rękach garstki ludzi, dostęp do nich powinien być zapewniony całemu społeczeństwu. Redukowanie nierówności może przynieść korzyść wszystkim. W krajach o mniejszych dysproporcjach odnotowuje się wyższą długość życia i ogólny większy poziom zadowolenia ludzi. Przekłada się to także na wyższy poziom edukacji i mniejszy zakres występowania patologii społecznych i zjawisk szkodliwych społecznie i ekonomicznie.

Tagi: